Distribution

เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก เราเชี่ยวชาญในการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้าอย่างอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และ พัฒนายอดขายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

มีระบบการจัดการหลังบ้านด้วย software ที่ทันสมัย ทำให้คู่ค้าสามารถรู้ consumer insights เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาสินค้าได้อย่างตอบโจทย์

โดยมีทีมงานขายและขนส่ง ครอบคลุมจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว